+420 518 321 017
Reference 1 Reference 2 Reference 4

 

COLOR SPECTRUM a.s.  

výrobce barev

barvy pro průmysl a hobby aplikace
barvy na kov, barvy na dřevo, základní barvy, laky, lazury, ředidla

Výrobky společnosti


Výrobní sortiment společnosti je zaměřen na průmyslovou sféru, tzn. na nátěrové systémy zabezpečující protikorozní ochranu kovových podkladů, na zvýšení jejich estetických vlastností a prodloužení životnosti výrobku. Existuje celá řada prostředí, ve kterých je potřebné výrobky a jejich nátěrové systémy (NS) provozovat. Naše společnost se snaží svými NS obsáhnout co nejširší škálu těchto prostředí. Pokud je budeme charakterizovat skupinou norem  ČSN EN ISO 12944, pak jsou to prostředí o stupni korozní agresivity C2 až C5-I.

Mimo tuto hlavní skupinu výrobků u nás naleznete doplňkové výrobky, což jsou například laky sloužící k úpravě některých funkčních vlastností NS, často estetického charakteru nebo zvýšení otěruvzdornosti, dále výrobky určené ke stabilizaci či přeměně korozních produktů podkladu, výrobky k předúpravě podkladu před nanášením nátěrových hmot apod.


V levém sloupci jsou naše výrobky roztříděny dle typického použití. Některé barvy však mohou plnit více funkcí, např. jednovrstvé protikorozní barvy mohou současně sloužit jako vrchní email, pokud jsou kombinovány se základní barvou. Jiným příkladem může být základní barva, která ve vícevrstvém systému plní též funkci podkladové vrstvy. Konkrétní skladbu nátěrového systému a možné funkce jednotlivých vrstev konzultujte s pracovníky obchodního úseku, viz kontakty.

colorspectrum
Zakázková výroba
Vaše jméno:
Váš e-mail:

Dotaz: